مانی رادی

3 نوشته
من مانی رادی هستم و چندسالی هست که در حوزه تولید محتوا فعالم. همینطور به عنوان کارشناس فروش با چند شرکت همکاری داشتم.